Loading...
Harzspots Ferieplanlægger
Spots Navn Type Sted Dato  

Tryk

Oplysninger i henhold til § 5 TMG

Harzspots GmbH
Alte Dorfstraße 10
38879 Schierke

Handelsregister: HRB 30236
Registerret: Stendal

Repræsenteret af: Stendal Thomas Rader

Kontakt

Telefon: 0176-57848733
E-mail: info@harzspots.com

Moms-id

Momsregistreringsnummer i henhold til § 27 a Umsatzsteuergesetz:
DE345144082

Tvistbilæggelse på forbrugerområdet/universel tvistbilæggelsestjeneste

Europa-Kommissionen stiller en platform til rådighed for online tvistbilæggelse (OS): ec.europa.eu/consumers/odr.
Vores e-mail-adresse findes i aftrykket ovenfor.

Vi er ikke villige eller forpligtede til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved et forbrugervoldgiftsnævn.

Ansvar for indholdet

Som tjenesteudbyder er vi ansvarlige for vores eget indhold på disse sider i overensstemmelse med de generelle love i henhold til § 7 stk. 1 TMG. I henhold til §§ 8 til 10 TMG er vi som tjenesteudbyder dog ikke forpligtet til at overvåge overførte eller lagrede oplysninger fra tredjemand eller til at undersøge forhold, der tyder på ulovlig aktivitet.

Forpligtelser til at fjerne eller blokere brugen af oplysninger i henhold til de generelle love forbliver upåvirket heraf. Ansvar i denne henseende er dog først muligt fra det tidspunkt, hvor en konkret lovovertrædelse bliver kendt. Hvis vi får kendskab til sådanne overtrædelser, fjerner vi straks det pågældende indhold.

Ansvar for links

Vores websted indeholder links til eksterne websteder fra tredjeparter, hvis indhold vi ikke har nogen indflydelse på. Vi kan derfor ikke påtage os noget ansvar for disse eksterne indhold. Den respektive udbyder eller operatør af siderne er altid ansvarlig for indholdet af de linkede sider. De linkede sider blev kontrolleret for mulige lovovertrædelser på tidspunktet for linkningen. Ulovligt indhold var ikke genkendeligt på tidspunktet for linkningen.

En permanent kontrol af indholdet af de linkede sider er dog ikke rimelig, hvis der ikke foreligger konkrete tegn på en retsstridig handling. Hvis vi får kendskab til lovovertrædelser, vil vi straks fjerne sådanne links.

Copyright

Indholdet og de værker, der er skabt af webstedsoperatørerne på disse sider, er underlagt den tyske ophavsret. Kopiering, bearbejdning, distribution eller enhver form for kommerciel udnyttelse af sådant materiale uden for rammerne af ophavsretsloven kræver forudgående skriftligt samtykke fra den respektive ophavsmand eller skaber. Downloads og kopier af dette websted er kun tilladt til privat, ikke-kommerciel brug.

I det omfang indholdet på dette websted ikke er skabt af operatøren, respekteres tredjeparters ophavsret. Navnlig er indhold fra tredjeparter markeret som sådant. Hvis du alligevel skulle blive opmærksom på en krænkelse af ophavsretten, bedes du informere os herom. Hvis vi får kendskab til krænkelser, vil vi straks fjerne det pågældende indhold.

back-to-top